Uw partner in verduurzaming en vastgoedonderhoud

Dat smaakt naar meer!

Wie wij zijn
Heading blok lenferink

Een frisse kijk op vastgoedonderhoud

De bouw kent de hoogste faalkosten van alle branches in Nederland en kent vrijwel geen productiviteitsgroei. Hoe dat komt? Door de manier hoe wij met elkaar het systeem georganiseerd hebben. Aan de ene kant komt dit door projectmatig werken. Voor elk project wordt weer een nieuw team opgetuigd, en net als het team ook begint samen te werken, wordt het alweer afgebroken.

En gaan we door naar een volgend project. We geven elkaar hiermee de kans ook niet om te leren en te verbeteren. Daarnaast zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers vaak strikt van elkaar gescheiden. Een opdrachtnemer sluit pas laat in het proces aan, en kan hierdoor zijn kennis en expertise niet meer inbrengen om met slimme oplossingen meer waarde te creëren.

WIJ ZIJN Logo Smaak
Card Banner Lenferink

Een echt familiebedrijf
Aan de basis van Uw Onderhoudspartner Lenferink staan 3 generaties vakmanschap. Een echt familiebedrijf dus, met dito waarden. Plezier in het samenwerken met opdrachtgevers, partners en medewerkers staat bij ons dan ook voorop!

Heading blok lenferink BEZOEK

LENFERINK

Card Banner Hegeman

Betekenis geven aan ruimte
Al meer dan 50 jaar geeft Hegeman Bouwgroep betekenis aan ruimte. Dat doen we voor meerdere woningcorporaties. We kiezen onder het motto ‘elke dag beter’ voor projectoverstijgende samenwerking, om te komen tot de optimale oplossing.

Heading blok lenferink BEZOEK

HEGEMAN

Card Banner Breman

Comfortabel en energiezuinig wonen
Wij zijn gespecialiseerd in onder meer het aanleggen van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, rookgas- afvoersystemen en bitumineuze dakbedekkingen in zowel de woningbouw- als de utiliteitsmarkt.

Heading blok lenferink BEZOEK

BREMAN

Heading blok lenferink

Samen slimmer vastgoedonderhoud voor woningcorporaties

Zicht op lange termijn instandhoudingskosten

Vanuit planmatig onderhoud ligt de focus op de TCO (total cost of ownership - de totale kosten gedurende de exploitatieperiode van het bezit). Samen stellen we het optimale scenario vast om de totale onderhoudskosten voor een woning over de exploitatieperiode te minimaliseren. Waarbij we gelijktijdig voldoen aan doelstellingen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en bewonerstevredenheid.

Natuurlijke onderhoudsmomenten

Verduurzamingsingrepen worden zoveel mogelijk gecombineerd met natuurlijke onderhoudsmomenten. Waarbij wij altijd de TRIAS Energetica volgen. Dit houdt in dat we eerst de schil optimaal isoleren, vervolgens kijken naar installatietechnische oplossingen om de volgende stap te maken. Binnen Smaak zijn alle expertises aanwezig om hiervoor optimale scenario’s op te stellen.

Zicht op lange termijn exploitatie

Vanuit de verduurzaming leggen we ook de focus op TCO (total cost of ownership + hogere huuropbrengsten in de vorm van de energie prestatie vergoeding). Ons verduurzamingsteam werkt volgens een vast proces, dat gebaseerd is op het VGO keurmerk. Hoe vroeger wij aan tafel zitten in een adviserende rol, hoe meer invloed we hebben op de TCO en hoe beter we kunnen sturen op de kosten.

Zicht op lange termijn instandhoudingskosten

Vanuit planmatig onderhoud ligt de focus op de TCO (total cost of ownership - de totale kosten gedurende de exploitatieperiode van het bezit). Samen stellen we het optimale scenario vast om de totale onderhoudskosten voor een woning over de exploitatieperiode te minimaliseren. Waarbij we gelijktijdig voldoen aan doelstellingen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en bewonerstevredenheid.

Openbaar Belang

Natuurlijke onderhoudsmomenten

Verduurzamingsingrepen worden zoveel mogelijk gecombineerd met natuurlijke onderhoudsmomenten. Waarbij wij altijd de TRIAS Energetica volgen. Dit houdt in dat we eerst de schil optimaal isoleren, vervolgens kijken naar installatietechnische oplossingen om de volgende stap te maken. Binnen Smaak zijn alle expertises aanwezig om hiervoor optimale scenario’s op te stellen.

Natuurlijke onderhoudsmomenten

Zicht op lange termijn exploitatie

Vanuit de verduurzaming leggen we ook de focus op TCO (total cost of ownership + hogere huuropbrengsten in de vorm van de energie prestatie vergoeding). Ons verduurzamingsteam werkt volgens een vast proces, dat gebaseerd is op het VGO keurmerk. Hoe vroeger wij aan tafel zitten in een adviserende rol, hoe meer invloed we hebben op de TCO en hoe beter we kunnen sturen op de kosten.

Zicht op lange termijn exploitatie
Heading blok lenferink

Samen meer Smaak voor minder geld

In onze ogen zijn doelstellingen alleen te bereiken door te kiezen voor een resultaatgerichte samenwerking waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer samen in één team spelen. Onze visie op planmatig onderhoud en verduurzaming is: we benaderen de belangrijke onderhoudsmomenten integraal, maar bedienen afzonderlijk met maatwerk. Dat betekent dat we het natuurlijke onderhoudsmoment juist ook benutten om te verduurzamen. Je kunt pas echt een excellente resultaatgerichte samenwerking inrichten als

de individuele teamleden excellent kunnen samenwerken. Daarom hebben wij bewust gekozen voor een samenwerking van partijen die samenwerken in hun DNA hebben zitten. Binnen Smaak werken wij op gelijkwaardige basis samen. De S staat voor Samenwerking; dan volgt het maken vanzelf. Dat hebben we samengevat in de missie van Smaak: Samen investeren in een plezierige samenwerking, om de huurder de beste woning voor de laagste kosten te bieden. De betreffende partijen die samenwerken zijn:

Breman Techniek

Koploper op het gebied van installatietechniek en data gestuurd onderhoud in Nederland

Hegeman Bouwgroep

Specialist bouwkundige vraagstukken en energetische renovaties

Uw Onderhoudspartner Lenferink

RGS specialist op het gebied van Planmatig Onderhoud

Onderscheidend vermogen

  • 1. Data gestuurd onderhoud
  • 2. Geen stapeling AK
  • 3. Standaard onderhoudsproces gebasseerd op procesfasen RGS
  • 4. VGO keur gecertificeerd
  • 5. Vast uitvoeringsteam met inbreng van eigen expertise